Komisja Etyki Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce zatwierdziła raport z etycznego audytu wewnętrznego i potwierdziła, że Spółka Availo, jako Członek KPF w pełni akceptuje i stosuje się do zobowiązań wynikających z Zasad Dobrych Praktyk.

Certyfikat sygnowali Pan Andrzej Sołkiewicz – Przewodniczący Komisji Etyki oraz Pan Andrzej Roter. Zaświadczenie zachowuje ważność do dnia 31 marca 2020 r. Availo jest Członkiem KPF od 2018 r.

Więcej informacji na temat Komisji Etyki Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych: https://kpf.pl/etyka/komisja-etyki/